PRINT SEND TIL EN VEN
Balka Strand Vandværk

Balka Strand Vandværk blev startet i 1967, af nogle fremsynede beboere som ville have et vandværk.

Vandværket forsyner omkring 400 andelshavere med rent drikkevand.
Over havldelen er sommerhuse, men også helårshuse og erhvervsvirksomheder i vores forsyningsområde.

Vandværket har udpumpet over 100.000 m3 om året, men nu udpumpes der ca. 35.000 m3 om året.
Forbruget ligger fra 40 m3 i døgnet om vinteren til 300 m3 om sommeren.

Vandværet er tilsluttet Bornholms Forsyning i tilfælde, af der opstår problemer, med at levere vand.

Vandværket har en boring som ligger ca. 2 km. væk. Vandet løber af sig selv til vandværket med ca. 80 m3 i døgnet.

Vandværket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Hårdhed
Hårdhedsgraden er omkring 20, se iøvrigt under vandkvalitet.
 

Bestyrelsen


Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Balka Strand Vandværk
Vestre Strandvej 8 A
Balka
3730  Nexø
Telf:  5183 5880
Email: jens@balkastrandvand.dk 

 

Henvendelse vedrørende uheld, drift,
tilsyn og installationer kontakt
:

Telefon: 21 56 58 32 
Email: snogebaekvand@gmail.com